MZcov2020 3sLX. évfolyam, 1. szám - 2022. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
CZAGÁNY ZSUZSA–GILÁNYI GABRIELLA    
A Laskai- kódex és kottás előzéklapjai   5
The Laskai Codex and its Notated Flyleaves
(Abstract)
  32
FRANÇOIS DELÉCLUSE      
Debussy Vonósnégyesének vázlatai új megvilágításban   33
New Insights into Debussy’s Sketches for the String Quartet Op. 10 (Abstract)   57
NÉMETH ZSOMBOR    
A negyedik negyedikje
Bartók Béla Allegretto, pizzicato tételének keletkezéséről és korai előadás- történetéről
  58
The Fourth of the Fourth
On the Genesis and the Early Performances of the Allegretto, pizzicato Movement of Béla Bartók’s String Quartet No. 4 (Abstract)
  75
PINTÉR CSILLA MÁRIA    
A bánat dalai
Egységesítő komponensek Bartók Húsz magyar népdalában
  76
The Songs of Sorrow
Unifying Components in Bartók’s Twenty Hungarian Folksongs (Abstract)
  88
SZABÓ BALÁZS    
A magyar zene szolgálatában
Tóth Aladár pályakezdése
  89
In the Service of Hungarian Music
The Beginning of Aladár Tóth’s Career (Abstract)
  98


Műhelytanulmány

   
VARGA LÁSZLÓ DÁVID    
Rögzült „idiómák” a szájhagyomány szolgálatában?
Az órómai ének kutatástörténete (1891–2021)
  99
Fixed ‘Idioms’ in the Service of Oral Tradition?
The Research History of Old Roman Chant (1891–2021)
  118