MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 4. szám - 2021. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
BOZÓ PÉTER    
Bartha Dénes, Dohnányi Ernő és Beethoven három stíluskorszaka   365
Dénes Bartha, Ernst von Dohnányi, and Beethoven’s Three Style Periods
(Abstract)
  378
HORVÁTH PÁL      
A „zenei szfinx” rejtélye
Beethoven 9. szimfóniája a 19. századi Pest- Budán
  379
The Riddle of the ‘Musical Sphinx’
Beethoven’s 9th Symphony in 19th Century Pest- Buda
(Abstract)
  391
VIKÁRIUS LÁSZLÓ    
Bartók a közéletben, Genf, 1931
Egy elveszettnek hitt népszövetségi bizottsági előterjesztés nyomában
  392
Bartók as a Public Figure, Geneva, 1931
Tracing a Missing Motion Read at a League of Nations Committee
(Abstract)
  407
DOUGLAS JARMAN    
„Frissen, jámboran, vidáman, szabadon”
A Deutscher Turnerbund és Berg Hegedűversenye
  408
‘Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei’
The Deutscher Turnerbund and the Berg Violin Concerto
(Abstract)
  421
SZABÓ FERENC JÁNOS    
London–Budapest, 1911
A The Gramophone Company budapesti vezérképviselete egy évének dokumentumai
  422
London–Budapest, 1911
Documents from One Year of The Gramophone Company’s Budapest Branch
(Abstract)
  449
RICHTER PÁL    
A palóc mixolíd – új értelmezésben   450
The ‘Palóc Mixolydian’ Mode – a New Approach
(Abstract)
  461

 

Recenzió

   
SZITHA TÜNDE    
1956 – Történelem és zenetörténet emberközelben
Gyarmati György–Péteri Lóránt (szerk.): 1956 és a zenei élet. Előzmények, történések, következmények
  462


Kroó György- díj 2021
  471

A 2021. évi, LIX. évfolyam tartalomjegyzéke
  474
 
Contents (Abstracts) of Volume LIX, 2021
   477