MZcov2019 4sLVII. évfolyam, 4. szám - 2019. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
GILÁNYI GABRIELLA  
A „főkötős atyafiak” zenei írásbelisége a 16. századi Magyarországon
Magyar hagyomány, rendi hagyomány, politika
357
Absztrakt (angolul) 369
FONTANA ESZTER  
A Breitkopf & Härtel zeneműkiadó első évszázada 370
Absztrakt (angolul) 380
BIRÓ VIOLA  
„Oláhos”: egy zenei karakter kialakulása Bartók műveiben 381
Absztrakt (angolul) 395
BELINSZKY ANNA  
„Gall erények”
A kortárs francia zene recepciója és a francia zenéről szóló diskurzus a két világháború közötti Magyarországon
397
Absztrakt (angolul) 435
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
„Mindig egy kicsit úgy, mint katona a harc előtt”
Indulótételek Lajtha László műveiben
436
Absztrakt (angolul) 456
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Láthatatlan adatok láthatatlan forrása 457
Absztrakt (angolul) 468

 

Recenzió

 
LAMPERT VERA  
Bartók török népzenei gyûjtése magyar fordításban
Bartók Béla: Török népzene Kis- Ázsiából. Magyar fordítás és kották.
Közreadja Sipos János
469
Kroó György- díj 2019 474