MZcov2020 1LVIII. évfolyam, 1. szám - 2020. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
ROBIN HOLLOWAY  
Haydn: A zenészek zenésze 5

 

Tanulmány

 
BOZÓ PÉTER  
Az előadási anyag mint szövegkritikai probléma – Wagner- operák példáján keresztül 16
Absztrakt (angolul) 32
LASKAI ANNA  
A Filharmóniai Társaság külföldi turnéi a zenekar Dohnányi- korszakának első évtizedében 33
Absztrakt (angolul) 53
PÉTERI LÓRÁNT  
Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete 54
Absztrakt (angolul) 66
LOCH GERGELY  
„Nyomd meg a gombot”
Egy százéves magyar mém
67
Absztrakt (angolul) 88

 

Documenta

 
NÉMETH ZSOMBOR  
Bartók- témájú írások a Waldbauer- hagyatékban 89
Absztrakt (angolul) 119

 

Recenzió

 
RICHTER PÁL  
Fundamentum és termőtalaj. Kodály forráskatalógusának második,
kétnyelvű kiadása
Bereczky János–Domokos Mária–Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály
népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai.

Sources of Music and Text for Kodály’s Kompositions Based on Folk Music

120
Absztrakt (angolul)  
GAUČÍK ISTVÁN  
Adósságtörlesztés és új kihívások
Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku (1886–1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe (e- könyv)
123