MZcov2019 4sLIII. évfolyam, 3. szám - 2015. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
ELAINE SISMAN  
Haydn, Shakespeare és az eredetiség szabályai, 1. rész 241
Absztrakt (angolul) 262
MOLNÁR SZABOLCS  
„Mesterszóknak okos formálása”
Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság, 1831–1832
263
Absztrakt (angolul) 276
SZABÓ FERENC JÁNOS  
„Magyar hangok” a háborúból
Az első világháború és a magyar hanglemeztörténet
277
Absztrakt (angolul) 304
PÉTERI LÓRÁNT  
Adalékok Rajeczky Benjamin és az MTA Népzenekutató Csoportja kapcsolatához 305
Absztrakt (angolul) 322
IGNÁCZ ÁDÁM  
A populáris zene helye Maróthy János esztétikai gondolkodásában 323
Absztrakt (angolul) 334
BALI JÁNOS  
Repetitio mater studiorum est
Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia
335
Absztrakt (angolul) 345

 

Recenzió

 
DALOS ANNA  
Magyar képek, párhuzamos történetek
Tallián Tibor: Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940–1956
346