MZcov2019 4sLII. évfolyam, 3. szám - 2014. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
SOMFAI LÁSZLÓ  
Megnyitó helyett – „a Zeneműtár első aranykora” 237
Absztrakt (angolul) 241
MIKUSI BALÁZS  
„A Teremtés ellenpárja”
Joseph Haydn Az utolsó ítéletének szövegkönyve
242
Absztrakt (angolul) 267
Ismeretlen Mozart- autográf az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában 269
SZACSVAI KIM KATALIN  
Erkel egyedül
Az Erzsébet néhány talányos szerzői kéziratoldala
270
Absztrakt (angolul) 315
BOZÓ PÉTER  
Piszkos partitúrák, szennyes szólamok
avagy Az eleven ördög és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása
318
Absztrakt (angolul) 333
GOMBOS LÁSZLÓ  
A Hubay-hagyaték titkai
Nyomozás az OSZK-ban és azon túl
334
Absztrakt (angolul) 349
KELEMEN ÉVA  
„Elfeledtetése nemcsak mulasztás, de bűn is volna”
Vécsey Jenő, a magyar zenetudomány fáradhatatlan munkása
350
Absztrakt (angolul) 367