MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 1. szám - 2011. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
A mű önazonossága és az elemzés kockázatai 5
GÖNCZ ZOLTÁN  
A hatszólamú ricercar szakrális kódjai 17
PAUL MERRICK  
Liszt „kereszt”-motívuma és a h-moll szonáta 39
LAKI PÉTER  
A halál szimfóniája vagy a szimfónia halála?
Gondolatok Mahler 9. szimfóniájáról
57
FARKAS ZOLTÁN  
Népzenei hatások Jeney Zoltán Halotti szertartás című művében 68

 

Közlemény

 
PAKSA KATALIN  
Egy „hajdútánc-ungaresca” dallamtípus kapcsolata a magyar népi tánczenével 89

 

Documenta

 
PÉTERI LÓRÁNT  
A Magyar Zene évtizedei: adalékok a folyóirat első ötven évének történetéhez 99
MALINA JÁNOS  
Egy 18. század végi magyarországi kulturális nagyberuházás pénzügyi összesítése 116

 

Recenzió

 
ITTZÉS MIHÁLY  
Hiánypótló kották
Veress Sándor: Kórusművek I- II.
124