MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 1. szám - 2021. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

   
VIKÁRIUS LÁSZLÓ    
Tükör által homályosan?
Gondolatok a zenei átdolgozás fogalmához és történetéhez – a „pythói nomos”, Liszt „partition de pianó”- ja és a Bartók–Országh Magyar népdalok egyik darabja segítségével
  5
Seen in a Mirror Dimly?
History and Idea of Arrangement – Considering the Pythic Nomos, Liszt’s ‘partition de piano’ and a Piece from the Bartók–Országh Hungarian Folk Songs (Abstract)
  26

 

Tanulmány

   
GÖNCZ ZOLTÁN      
Tematikus és szerkezeti párhuzamok a h- moll mise Confiteor tétele és két korábbi Bach- mű között   27
Thematic and Structural Parallels Between the Confiteor of the B Minor Mass and Two Earlier Bach Works (Abstract)   44
RISKÓ KATA    
„100 cigány hegedűjén Beethoven gyászindulója”   45
‘100 Gypsy Musicians Played Beethoven’s Funeral March’ (Abstract)   61
GOMBOS LÁSZLÓ    
Die drei Zigeuner
Liszt, Reményi és Hubay parafrázisa
  62
Die drei Zigeuner
A Paraphrase by Liszt, Reményi and Hubay (Abstract)
  77
BELINSZKY ANNA    
Fantázia és kreativitás
Kreisler- jegyek Brahms fiatalkori műveiben
  78
Imagination and Creativity
Kreisler’s Characters in Brahms’s Early Pieces (Abstract)
  100
NÉMETH ZSOMBOR    
„Egy Bartók- mű, mely hat évig várt Budapesti bemutatójára”
A 6. vonósnégyes első magyarországi előadása
  101
‘A Bartók Work that Waited Six Years for its Premiere in Budapest’
The First Performance of String Quartet No. 6 in Hungary (Abstract)
  116

 

Recenzió

   
KOMLÓS KATALIN    
A zenei forma az alkotó szempontjából
Fazekas Gergely: J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2018
  117