MZcov2020 3sLVIII. évfolyam, 4. szám - 2020. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
WATZATKA ÁGNES      
Henri Dumont Credója Liszt Magyar koronázási miséjében   365
The Credo by Henri Dumont in Liszt’s Hungarian Coronation Mass (Abstract)   385
ILLYÉS BOGLÁRKA    
Camille Saint- Saëns – Liszt barátja és franciaországi népszerűsítője   386
Camille Saint- Saëns – Liszt’s Friend and Supporter in France (Abstract)   403
KUSZ VERONIKA    
Dohnányi és a magyar zenekamara   404
Dohnányi and the Hungarian Music Chamber (Abstract)   429
PÉTERI LÓRÁNT    
„Több mint zord korszak”
Farkas Ferenc, Ligeti György és az 1940- es évek
  430
‘More Than Bitter Times’
Ferenc Farkas and György Ligeti in the 1940s (Abstract)
  447
FEDOSZOV JÚLIA    
„Talán nem nagyon gusztustalan ez zenében”
Seregi László A makrancos Kata című balettjének kísérőzenéje
  448
‘Isn’t it Disgusting in Music?’
The Music of the Ballet The Taming of the Shrew Choreographed by László Seregi (Abstract)
  465

 

Közlemény

   
DOMOKOS ZSUZSANNA    
Beethoven Prometheus- témájának jelentésváltozatai a dallam feldolgozásaiban   466
The Symbolic Meaning of the Prometheus-Theme in Beethoven’s Various Settings (Abstract)   474
     
Kroó György- díj 2020   475
A 2020. évi, LVIII. évfolyam tartalomjegyzéke   478
Contents (Abstracts) of Volume LVIII, 2020   481