MZcov2018 4sLVI. évfolyam, 4. szám - 2018. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
RICHTER PÁL  
Értelmezések és félreértelmezések a népzenekutatásban 371
Absztrakt (angolul) 384
GILÁNYI GABRIELLA  
Jelentéktelen kis apróság?
A gregorián custos
385
Absztrakt (angolul) 397
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Sursum corda
A halál és az örök élet dilemmája Liszt Zarándokévek zongoraciklusának harmadik évében és a ciklus kései társdarabjaiban
398
Absztrakt (angolul) 410
MARK DEVOTO  
A Debussy- hangzás: szín, textúra, gesztus 411
KUSZ VERONIKA  
„Akinek több magyarázat kell, az inkább ne zongorázzék”
Dohnányi Ernő a zenei interpretáció kérdéseiről
431
Absztrakt (angolul) 440
BÜKY VIRÁG  
Menyegzők és asszonysorsok
A személyes és a személytelen Bartók Falun című népdalfeldolgozás- sorozatában
441
Absztrakt (angolul) 451
SZABÓ FERENC JÁNOS  
A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000) – 1. rész 452
Absztrakt (angolul) 471
Kroó György- díj 472