MZcov2017 2sLV. évfolyam, 2. szám - 2017. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
Graduale Strigoniense?
Rítusidegen elemek a Bakócz- graduáléban
121
Absztrakt (angolul) 130
RISKÓ KATA  
„Eredeti magyar nemzeti táncok” a 19. század elejéről 131
Absztrakt (angolul) 157
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Magyar operai hősnők Egyiptomtól Norvégiáig
A Magyar Királyi Operaház 1913–1914-es librettópályázata
158
Absztrakt (angolul) 198
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
„Tragédiák kora”
A tragikum kifejezőeszközeinek szerepe és jelentősége Lajtha László kései szimfóniáiban
197
Absztrakt (angolul) 220
IGNÁCZ ÁDÁM – RÁNKI ANDRÁS  
A modern zene marxista olvasatai
Maróthy János és Ujfalussy József koncepciója
221
Absztrakt (angolul) 235

 

Recenzió

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre
Domokos Mária–Paksa Katalin: „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje”. 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány
236