MZ_Cover_2023-2LXI. évfolyam, 2. szám - 2023. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

 

Tanulmány

   
KACZMARCZYK ADRIENNE    
Beethoven- allúziók Liszt Dante- szimfóniájában   129
Allusions to Beethoven in Liszt’s Dante Symphony 
(Abstract)
  146
FEHÉR ÉVA      
A zene mint emlékezeti médium
Elôtanulmány a verbunkos zene emlékezettörténetéhez
  147
Following Vienna – Freely?
The Twists and Turns of the Viennese Operatic Scene and the Programme Policy of Prince Nicolaus Esterházy ‘The Magnificent’ after 1776
(Abstract)
  161
NAKAHARA YUSUKE    
Rejtett töredezettség:
Bartók vonósnégyeseinek kompozíciós folyamatáról
  162

Concealed Fragmentariness:
On the Compositional Process of Bartók’s String Quartets 
(Abstract)

  200

BRAUER- BENKE JÓZSEF
   
A hangszer- etimológiai adatok organológiai elemzése    201
The Organological Analysis of the Etymology of Musical Instruments (Abstract)    225
 

Közlemény

 
KOMLÓS KATALIN      
„Il pleure dans mon coeur”
Verlaine, Debussy, Kodály
  226
„Il pleure dans mon coeur”
Verlaine, Debussy, Kodály (Abstract)
  232
KORODY- PAKU ISTVÁN    
Bartók clevelandi tartózkodásai és egy ismeretlen levele   233
On Bartók’s Visits to Cleveland and his Unpublished Letter
(Abstract)
  244

 

Recenzió

   
KOMLÓS KATALIN    
Régi szép idők
Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században
  225
MOLNÁR SZABOLCS    
Vázlatokból zenei világ
Anna Dalos: Zoltán Kodály’s World of Music
  229
OZSVÁRT VIKTÓRIA    
Töredékekben rejlő teljesség
Ulrich Tadday (hrsg.): György Kurtág (Musik-Konzepte Sonderband)
  234